Esokom, s.r.o.

Montáže bezpečnostních slaboproudých
a silnoproudých technologií.

Silnoproudé systémy

Veškeré popsané činnosti jsou vždy prováděny v souladu s platnými EN a ČSN a další platnou legislativou.

Vyhotovení revizních zpráv

Zemní práce

Spojené se stavbou venkovních tras NN, VN

Přípojky nízkého napětí

Veřejné osvětlení

Slavnostní osvětlení

Motorové a technologické rozvody

Napájecí a řídící rozvody

Kabelové trasy

Zemnění a hromosvodné soustavy

Rozvody záložního napájení a energo-centra

Elektrosystémy

Pro technologická zařízení, výrobní linky a pracovní stroje, rozvody a instalace pro gastro stravovací zařízení

Záložní systémy napájení

Dodávky a montáže rozvaděčů NN, VN

Rozvody a oživení systémů nouzového osvětlení

© 2016 • Bc. Michal Tvrdý - webdesign • Ing. Petr Kunčar - programování •

Aktualizace 14.12.2016