Esokom, s.r.o.

Montáže bezpečnostních slaboproudých
a silnoproudých technologií.

Slaboproud

V současnosti nabízíme tyto služby slaboproudých technologií

PZTS - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Poplachové systémy

Dříve EZS - elektronická zabezpečovací signalizace. Soubor technických prostředků, kterými je řešena ochrana proti neoprávněnému vstupu, případně napadení osob. Výstup poplachového signálu prostřednictvím sirén, GSM voláním, přenosem na PCO (pult centralizované ochrany).

CCTV - Kamerové systémy

Kamerové systémy

Sledovací a dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích, monitorování požadovaných vnitřních i venkovních prostor nebo speciálních zařízení kamerami s možností sledování obrazu na monitorech a analogového či digitálního zpracování včetně záznamu obrazu a přenosu pomocí internetu.

ACS – kontrola a evidence vstupu

Kontrola vstupu

Ovládání vstupů, řízení přístupových práv v objektu, docházka apod.

NZS - Nouzový zvukový systém (Evakuační rozhlas)

Přenos veškerých bezpečnostních nebo provozních informací, včetně reprodukce hudby i mluveného slova.

TÚ - Telefonní ústředna

EPS - Elektronická požární signalizace

Požární signalizace

Ochrana objektu, majetku a osob před vznikem požáru, popř. únikem plynu, přenos poplachového signálu na PCO HZS

STA - Společná televizní anténa, rozhlas a satelitní příjem

Společná TV anténa

Příjem televizních i rozhlasových stanic ze satelitních i pozemních vysílačů s instalací rozvodů pro celý objekt

JČ - Jednotný čas

Jednotný čas

Ukazatel přesného času, data popř. i teploty, eventuálně propojení se "školním" zvonkem či gongem

SK - Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž pro datové rozvody, telefonní rozvody, apod., metalické i optické rozvody, aktivní prvky včetně certifikace

VDT, DT - Domácí videotelefon, Domácí telefon

Přenos akustických i optických informací mezi dvěma i více místy (interiérem a exteriérem). Systém je většinou tvořen venkovními tably a vnitřními koncovými přístroji

Dorozumívací nemocniční systém pacient - sestra

Komunikační systém mezi lůžkem pacienta a příslušnou stanicí s nepřetržitou službou (místností zdravotních sester) s různými možnostmi přenosu informací, včetně napojení na JTS nebo GSM atd.

© 2016 • Bc. Michal Tvrdý - webdesign • Ing. Petr Kunčar - programování •

Aktualizace 14.12.2016